Opfølgning på C5 kunder der falder af abonnement (BREP)


Som I ved har vi i nogen tid ringet til både AX og NAV kunder der falder af abonement - med godt resultat og genindtræden i BREP til følge. Det vil vi nu i juni teste af på de største C5 kunder der falder af abonnement og evaluere om vi fremadrettet skal inkludere C5 kunder i processen. Dette blot til info. Hvis spørgsmål, så kontakt Anne Jakobsen, adalsgaa@microsoft.com

Comments (0)

Skip to main content