Breakfast session: MOSS and Forms Server


Next wedensday there will be a breakfast presentation from Microsoft, Acando and Kreftregisteret, in Oslo, Norway.

Event overview (Norwegian only)

Microsoft og Acando inviterer til frokostseminar med fokus på Microsoft Office SharePoint Server og Forms Server spesielt.
Office Forms  Server er en del av Office SharePoint Server teknologi. Forms Server leverer  en plattform for elektroniske skjema, med rettighetstyring, godkjenningsprosedyrer og arkivering. Forms lar seg også integrere med andre fagsystemer for enklere datafangst og utveksling.

Acando har implementert Forms Server for Kreftregisteret og vil sammen med Microsoft vise hvordan Sharepoint har forenklet den digitale hverdag.  Kreftregisteret vil også være tilstede og fortelle om deres erfaringer av Forms Server.

 

Register at:

http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032385380&culture=nb-NO


Skip to main content