User Profile Synchronization with eDirectory doesn’t require Write Permissions

In the Plan permissions section of Plan for profile synchronization (SharePoint Server 2010) it is claimed that to synchronize user profiles in SharePoint 2010 with Novell eDirectory it is required to have Write access: “Read, Write, and Compare rights in the All attributes rights property for the specified tree are also required.” My own experience…

0

Add-SPShellAdmin Complicated by $-accounts

When adding a new admin user to a SharePoint farm the simplest way is to add the person as a SharePoint Farm Administrator, but then you ignore that to enable the user to run PowerShell (PS) commands you also need to execute Add-SPShellAdmin. You typically notice that Add-SPShellAdmin has not been run for your account…

0

Delegation tab in ADUC not available until a SPN is set

Today when we were configuring Kerberos we become a bit confused when we were going to enable the service accounts for delegation. In our experience there is a Delegation tab in the Properties dialog for the User object in Active Directory Users and Computers (ADCU). But this time when we looked at the Properties dialog…

6

Join online for SharePoint training in EMEA on January 23rd

On January 23rd there will be a whole day of free SharePoint online training in the EMEA timezone. Read more and register on http://www.sharepointsaturday.org/emea/default.aspx.

0

SharePoint Designer för att felsöka “File Not Found” när en site skapas

För ett par veckor sedan när jag utvecklade en site definition för mitt projekt fick jag felet “File Not Found” när min nya site collection skapades. Felet kan säkert bero på en herrans massa olika saker och trots att jag läste loggar och kollade koden upprepade gånger förstod jag inte vad som var felet. Eftersom…

0

Utbildningsmaterial kring SharePoint 2010

Om du är utvecklare och vill lära dig mer om SharePoint Server 2010 finns det resurser på https://channel9.msdn.com/learn/courses/SharePoint2010Developer/. De web casts som finns där behandlar de viktigaste områdena i den nya versionen av SharePoint, några exempel är: Förbättringar i gränssnitt Nya programmerings modeller såsom LINQ och Client Object Model Business Connectivity Services för att använda…

0

Lär dig mer om Office 2010 med Office 2010 Beta Developer Training

Nu kan du lära dig mer om hur du utvecklar applikationer baserat på Office 2010 genom att gå till https://channel9.msdn.com/learn/courses/Office2010/ och kolla Office 2010 Beta Developer Training. Det är ett stort antal web casts som visar hur olika funktioner i Office 2010 samt hur Office 2010 integrerar med SharePoint 2010, så materialet har även relevans…

0

“User cannot be found” during SharePoint Installation

Today we installed SharePoint in our production environment, but we had som problems… When running the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard we got the error “Failed to create the configuration database” along with the detailed error “User cannot be found”, the error occurred during Step 2 of 9 of the wizard but we could…

2

Möte med SharePoint Community SVerige

I tisdags var det möte för folk som gillar SharePoint och som sett inbjudan på SharePoint Community Sverige. Det var mitt första möte och det var kul att se så många deltagare och så intressanta ämnen. Först pratade Niklas Goude om hur PowerShell kan användas i samband med SharePoint. Han visade hur man kan scripta…

0