How to build your own custom action for SharePoint Designer 2007

Workflows in SharePoint can be built using Visual Studio or SharePoint Designer. There are some advantages with doing it in Visual Studio and there are others with building it in SharePoint Designer. One of the biggest benefits in building a workflow in SharePoint Designer is that you do not need any coding skills to do…

0

BPOS – it’s ALIVE!!

Inför lanseringen av BPOS som sker den 19:e mars så har vi numera öppnat vårt datacenter på Irland. Detta betyder att man nu för tiden inte behöver skaffa sig ett Live ID där man låtsas att bo i Beverly Hills 90210 utan kan köra med sitt vanliga svenska konto. Gå in här och börja testa:…

0

Create your own list in SharePoint from a template

So I’ve tried to create a list from one of my own list templates that I saved. This should be a really simple task barely worthy of a blog post… Or so I thought. This is what I did: Create a new list Fill it with entries Save the list as a list template (gave…

1

Working with Active Directory and PowerShell (part 2) – Creating a user

To create a user in our Organizational Unit we need the following LDAP string:$LDAPStringUsers = “LDAP://OU=Demo Users, DC=contoso,DC=com” And run the following command to connect to AD:$usersOU = [ADSI] $LDAPStringUsers To create a user run this command:$newUser = $usersOU.Create(“user”,”cn=Kalle Becker “)$newUser.Put(“sAMAccountName”, “Kalle”)$newUser.SetInfo() We need a password for this user, and I actually found a command…

2

Building your own MemberShipProvider in ASP.NET and use it in SharePoint

The last screencast (I think) from me about Authentication in SharePoint. You can find it over at Channel9 here: https://channel9.msdn.com/posts/BomBom/Building-your-own-MemberShipProvider-in-ASPNET-20-and-use-it-in-SharePoint/ In this screencast I build a MemberShipProvider that is checking the users against an XML file instead of a SQL database (“using virtually no code at all”).I build it in ASP.NET 2.0, use it that…

2

Working with Active Directory and PowerShell (part 1) – Creating an Organizational Unit

Next on the agenda for building this demo environment was to create users in Active Directory. I can honestly say that I didn’t have a clue on how to do this, so I went to http://www.live.com and found this site:http://thelazyadmin.com/blogs/thelazyadmin/archive/2007/05/14/create-an-ad-user-in-powershell.aspx I also found this site:http://powershelllive.com/blogs/lunch/archive/2007/04/05/day-7-manage-users.aspx That gave me some pointers on how to do this.Our…

0

Using PowerShell to read xml-files

A couple of months ago a colleague and I decided to try to build a demo-environment for SharePoint. We wanted to be able to take a new fresh installed Windows 2003 (or 2008) server, and just run a PowerShell script and then the environment should be up and running. The environment should of course include…

3

External Collaboration Toolkit for SharePoint

Ok, so ECTS is pretty cool! I’ve been playing with it for about a week and I finally got it to work on a 2 server setup. Check this document out on how to install it: http://cid-db958fde27ac9f71.skydrive.live.com/self.aspx/Offentlig/ECTS%20Installation%20manual%20in%20pictures.docx The thing that made me crazy was the creation of a group in SharePoint called ECTSAdministrators. I didn’t…

1

Microsoft Search Server 2008

I onsdags så lanserade vi Microsoft Search Server 2008 i sverige. En fantastisk produkt med otroligt bra funktionalitet. Eventet i sig var väldigt trevligt, det är alltid roligt att stå framför en publik och visa upp det sänaste! För er som inte var där (och er som vad det) här hittar ni länkarna till nerladdning…

0

Publicera din kalender till folk som inte jobbar på ditt bolag.

Ett problem som jag har brottats med under en ganska lång tid är att jag är så tankspridd. Detta leder till att jag glömmer att allt som oftast att berätta för min fru om olika kvällsaktiviteter som jag har planerat med kompisar / jobb / träning. Att komma kvällen innan och säga: “Imorgon ska jag…”…

1