Vyznejte se v právních dokumentech platformy Windows Azure

  Ve chvíli, kdy chce kdokoli začít využívat některou ze služeb platformy Windows Azure, dostane se k velkému množství smluv a dokumentů, které upravují práva a povinnosti obou smluvních stran. Z praktického pohledu je určitě preferované, aby vše bylo na jednom místě. Skutečnost je však taková, že smluvní vztah, Service Level Agreement nebo prohlášení o…


SLA a nakládání s daty ve Windows Azure službách

Ke všem službám Windows Azure jsou definované Service Level Agreementy. Obdobně je závazně deklarováno, jak je a může být nakládáno s informacemi. Pokud hledáte znění těchto smluv a dokumentů, zde jsou jednotlivé odkazy. Po kliknutí na linksi můžete vybrat jazyk, ve kterém dokument chcete. Včetně češtiny. Windows Azure Compute SLA Windows Azure Storage SLA Windows…