Procházka datovými centry Microsoftu


Microsoft dnes provozuje datová centra pro více než 200 online služeb a první centra začala být stavěna před více než deseti lety. Datová centra během této doby prošly velmi prudkým vývojem, který dokazuje video, které připravila Microsoft organizace, která datová centra navrhuje a provozuje – Microsoft Global Foundation Services. Video shrnuje cestu od prvních datových center první generace až po současné přírůstky stavěné jako centra 4. generace. Vývoj lze ilustrovat na celé řadě aspektů – snížení PUE z 2.0 až na nejnovější 1.15-1.2, absolutní energetickou nezávislostí, výrobou veškeré energie z obnovitelných zdrojů, bezpečností na nejvyšší úrovní a v neposlední řadě i získání celé řady certifikátů a atestů, zejména z oblasti bezpečnosti a práce s daty.

Datová centra dnes poskytují služby více než miliardě zákazníků, 20 miliónům firem ve více než 70 zemích světa.

Comments (2)
  1. Jerry Salem says:

    Amazing data center, thanks Dalibor!

  2. iecz says:

    Yes Jerry, I was also amazed when I saw it. It also pretty well illustrates how fast the industry is moving (and Microsoft is leading it).

Comments are closed.

Skip to main content