Cenové novinky a změny Windows Azure


Počínaje 1.7. 2011 došlo k několika změnám týkajících se cen a nabídek předplatných u služeb Windows Azure. Shrňme si je přehledně v několika odstavcích.

Cenové změny

Jak jsem si naznačil minulý týden, počínaje červencem se přestává měřit datový tok směrem do datových center a tedy tato část služby je realizována zdarma. Ceny za odchozí data pak zůstávají identické.

Druhou změnou je nulová cena za AppFabric Access Control transakce až do 1.1. 2012.

Změny v předplatných

Doposud existovaly čtyři programy, které nabízely služby platformy Windows Azure v balíčcích s určitou úrovní „množstevní slevy“. Konkrétně to byly:

  • Introductory Special
  • Windows Azure Development Accelerator Core
  • Windows Azure Development Accelerator Extended
  • SQL Azure Development Accelerator Core

U všech uvedených předplatných došlo k modifikaci jejich parametrů.

Introductory Special

U této nabídky se změnila doba, po kterou je služba poskytována zdarma. Služby v níže uvedeném objemu jsou zákazníkům poskytovány zdarma po dobu 90 dní. Při jejich překročení během prvních 90 dní se služba účtuje za běžné spotřební ceny. Stejně tak tomu je po uplynutí této periody, kdy veškerý provoz na Windows Azure službách je plně zpoplatněn.

Windows Azure

Compute:
   750 hodin Extra Small Compute Instance
   25 hodin Small Compute Instance
Azure Storage:
   20GB
   50k Storage transakcí
Datové přenosy (celosvětově):
   20GB ven / neomezeně dovnitř
AppFabric Access Control transactions*:
   100k
AppFabric Service Bus connections:
   2
AppFabric Caching**:
   128MB cache

 

SQL Azure

   1GB Web Edition database

* Do 1.1. 2012 plně zdarma

** Do 1.8. 2011 plně zdarma

 

Development akcelerátory

První změnou je jejich přejmenování. Nové názvy jsou Windows Azure Core (místo původního Windows Azure Development Accelerator Core) a SQL Azure Core (místo původního SQL Azure Development Accelerator Core).

Druhou změnou je zrušení varianty Windows Azure Development Accelerator Extended. Tu lze v podstatě nahradit kombinací Windows Azure Core a SQL Azure Core.

Poslední změnou je velikost slev a tedy i koncová změna těchto předplatných. Nové úrovně slev a koncové ceny jsou uvedeny v tabulce.

 

Windows Azure Core

SQL Azure Core

Sleva

20%

20%

Cena

71.99 USD

79.99 USD

Parametry obou služeb zůstávají zachovány.

Detailní informace lze najít na oficiálních stránkách Windows Azure.

Comments (0)

Skip to main content