Týden v cloudu, díl XIII.


Novinky v SQL Azure

Květnový update SQL Azure přinesl několik zajímavých novinek.

  • Bylo uvolněno SQL Azure Database Management REST API, které umožňuje programově spravovat SQL Azure servery, včetně nastavení firewall pravidel definovaných na straně Azure SQL.
  • V rámci jedné placené subskripce je nyní možné mít více SQL serverů. Srozumitelný přehled týkající se SQL Azure provisioning modelu lze získat zde.
  • Byl updatován JDBC driver (3.0) pro Azure SQL. Vedle jeho samotného stažení jsou k dispozici i příklady pro připojení SQL Azure pomocí JDBC.

Bezpečnost, je jeden z kritických aspektů cloud computingu. U PaaS však zodpovědnost je rozdělena mezi Microsoft i vývojáře. Z toho důvodu jsme publikovali velice pěkný článek na téma SQL Azure Connection Security.

Live Streaming ve Windows Azure

O možnostech použití Windows Azure pro media streaming jsem již psal vícekrát. Nyní bych rád zmínil jeden z projektů, který v této oblasti vzniknul. Je dostupný na Codeplexu pod názvem Windows Azure Live Smooth Streaming a umožňuje ze živé kamery broadcastovat videopřenosy koncovým uživatelům, jak ilustruje následující obrázek:

clip_image001

Windows Azure pro iOS, Android a WP7

Tento týden byla ohlášena podpora Windows Azure pro telefony s operačními systémy iOS, Android a Windows Phone 7. Prakticky to znamená, že jsou uvolňovány nativní knihovny pro vývojáře, aby mohly snadněji vytvářet aplikace pro odpovídající mobilní telefony a z nich se připojovat na služby Windows Azure.

V tuto chvíli byl uvolněn Windows Azure Toolkit for iOS (v1.0.0) a Windows Azure Toolkit for Windows Phone 7.

clip_image002clip_image003

K oběma toolkitům je k dispozici celá řada informačních zdrojů.

iOS:

Windows Phone 7:

Toolkit pro Android nebyl ještě uvolněn, ale dojde k tomu během června. Takže alespoň jeden screenshot pro očekávání.

clip_image004

Ještě, jako vždy, link na předchozí díl.

Comments (0)

Skip to main content