Integrace Windows Azure a SharePointu


Technologie Windows Azure a SharePoint mají k sobě velice velice blízko díky využívání standardních internetových protokolů a služeb, které nabízejí. Ve typickém scénáři jsou služby platformy Windows Azure využívány z SharePoint aplikací. Jaké služby to mohou být?

  • Windows Azure Compute tehdy, pokud potřebuji využít např. výpočetního výkonu, který web nebo worker role moohu kdykoli poskytnout a lokální infrastruktura by takové zatížení nebyla schopna obsloužit.
  • Windows Azure Storage tehdy, kdy potřebuji ukládat objemná data, poskytovat je s vysokou rychlostí a kvalitně obsluhovat klienty v různých regionech se stejnou spolehlivostí a síťovou latencí.
  • Azure DataMarket tehdy, kdy potřebuji v SharePoint aplikaci pracovat s datovými zdroji, poskytovanými formou webové služby třetími stranami.
  • SQL Azure tehdy, kdy databáze umístěná v cloudu (výkon, spolehlivost, HA, atd.) je využívána jako externí datový zdroj.

V podstatě existují dva způsoby, jak SharePoint s Windows Azure integrovat. Jeden je postaven na přímém propojení aplikace na úrovni webových služeb (webpart ukázka), SQL datových zdrojů (ukázka) nebo Azure DataMarket (ukázka). Druhý je pak založen na využití hotových řešení třetích stran, které typicky využívají zejména Azure Storage pro ukládání dat. Jako příklad bych jmenoval řešení od firem metalogix a STEALTH Software. V obou případech je využíván BLOB storage, kam se většinou ukládají objemná data, místo jejich standardního umístění na SQL serveru. Obě řešení jsou pro aplikace transparentní a nevyžadují žádný dodatečný zásah do aplikační logiky. Taková rozšíření navíc vedle externalizace datových úložišť nabízí ještě další funkce. U StoragePointu od metalogixu to jsou enkrypce a komprese dat a celá řada dalších.

Závěrem bych ještě zmínil SharePoint and Windows Azure Development Primer. Jde o kit, který jsme připravili pro vývojáře, kteří mají zájem integrovat tyto dvě technologie. Kit se skládá ze 4 modulů:

  1. Úvod do vývoje nad Windows Azure
  2. Úvod do vývoje nad SharePointem
  3. Úvod do integrace Windows Azure a SharePointu
  4. WCF, Windows Azure a Sharepoint

Kit obsahuje pro každou lekci doprovodné prezentace, hands-on-labs a zdrojové kódy. Kit byl vydán minulý týden (15.2. 2011) a je volně ke stažení.

Comments (0)

Skip to main content