Azure DataMarket poskytuje Data jako službu (DaaS)


Před více než deseti lety přišly první firmy zabývající se vývojem software s myšlenkou nevyvíjet finální produkty, nýbrž jednotlivé komponenty. Vzniklo tak velmi zajímavé a dnes rozšířené odvětví – komponentní software. Připomeňme si jen pro ilustraci několik významných firem reprezentujících tento softwarových business: ComponentOne. DevExpress nebo Telerik. Nákup komponent je také možný přes jeden z největších online obchodů ComponentSource.

Pokud se podíváme, co většina aplikací potřebuje, pak to jsou data. Celou řadu dat však sami nevlastníme, ale získáváme nebo nakupujeme je od třetích stran. Tímto se dostáváme k businessu, kde obchodním artiklem nejsou aplikace nebo komponenty, nýbrž data. Pokud jste vlastníky zajímavých dat, primárně vás určitě zajímají následující oblasti:

  • Jak data kvalitně, spolehlivě a bezpečně distribuovat?
  • Jak průběžně data svým odběratelům občerstvovat?
  • Jak nastavit různé licenční modely?
  • Jak měřit odběr dat a realizovat platební službu?

Pro zajištění uspokojivých řešení pro výše uvedené otázky je nutné vynaložit nemalé množství investic a navíc získat kompetence v oblastech, které typicky přímo nesouvisí s hlavní podnikatelskou činností. Z tohoto důvodu přichází Microsoft s cloud službou DataMarket, která je součástí platformy Windows Azure. Windows Azure platforma sama o sobě umožňuje kvalitně, spolehlivě, bezpečně a s vysokou dostupností ukládat a poskytovat data. Tyto základní technické schopnosti byly rozšířeny o následující služby:

  • Online poskytování dat v platformě neutrálním formátu
  • Možnost nastavení různých licenčních modelů (free i různé varianty placených)
  • Vytvoření elektronického obchodu (nabídka datových služeb a realizace platebního kanálu)

DataMarket tak umožňuje poskytovat data jako službu se všemi aspekty. Přebírá tak na sebe všechny úkoly spojené s provozem služby a poskytovali dat zůstává povinnost zajistit jejich kvalitu.

Doposud jsme se pohybovali pouze na straně poskytovatele dat. Jak však DataMarket řeší potřeby odběratele dat? Toho zejména zajímá datový formát, snadnost použití datových zdrojů a snadnost platby a odběr dat. Všechny tyto oblasti jsou službami DataMarketu plně pokryty. Data jsou poskytována v univerzálním formátu OData a pro jejich použití jsou k dispozici dvě metody.

  • Addon pro Microsoft Office umožňuje jednoduchým způsobem data stáhnout do tabulky v Excelu nebo použít novou funkce Office 2010 PowerPivot pro jejich dodatečné zpracování.
  • Data mohou být také přímo zpracovávána libovolnou aplikací, včetně mobilních telefonů. Pro jazyk C# lze dokonce automaticky generovat objektově orientovaný typově bezpečný wrapper.

V současné době již využívá DataMarket celá řada významných firem a institucí jakou jsou např. United Nations (UN) , vláda USA, Evropská Enviromentální Agentura (EEA), WeatherBug, vláda United Kingdom, nebo World Bank.

Odkazy a zdroje:

Comments (0)

Skip to main content