Odhalte problémy s nasazením aplikací na Windows Azure


Jedním z nejčastějším problémem při nasazení aplikací na Windows Azure jsou chybějící nebo nekompatibilní assembly, které projekt používá. Pokud se tak stane, aplikace při snaze ji nasadit, se chová značně nestabilně – startuje a následně se vypíná. Tento proces se opakuje v mnoha cyklech, než se dostane do stavu „problematická“. Bohužel v tuto chvíli není nejednoduchý ladící nástroj, který by problém odhalil. Navíc aplikace lokálně funguje dobře a cloud runtime prostředí nelze lokálně nasimulovat v tomto ohledu.

Jak z této situace ven? Použijte projekt GAC Viewer, který vám dá jednak přehled o instalovaných assembly v GAC OS Azure a dále pak umožňuje nahrát projekty, které jsou podrobeny automatickému porovnání verzí požadovaných a existujících assembly. Jde o jednoduchý test kompatibility aplikací s runtime prostředím Windows Azure.

Aplikace GAC Viewer běží samozřejmě v Azure - http://gacviewer.cloudapp.net. Informace od autorů aplikace je na jejich blogu.

Comments (0)

Skip to main content