Jak změřit rychlost přístupu k Azure Storage


Také jste si položili otázku, jaká je rychlost ukládání a čtení dat na službě Azure Storage? Na toto téma jsem již dříve napsal post, kde jsme řešili otázku rychlého uploadu velkého objemu dat cloudu (Table Storage). Otázka, kterou jsem si položil dnes je poněkud obecnější.

Pro vyřešení této otázky lze s výhodou použít nástroj pod názvem Azure Throughput Analyzer, který jsme vyvinuli v Microsoft Research. Cílem tohoto nástroje je otestovat průchodnost všech třech typů datového úložiště – tabulek, blobu i front. Výsledkem testu je řada časových parametrů (např. doba uploadu nebo downloadu zvoleného typu dat) a přenosová rychlost, počty opakování a mnohé další.

Výsledky tohoto testu odpovídá na mou otázku pouze ve scénáři, kdy klient je aplikace běžící mimo cloud. Zcela jiné výsledky by jsme dostali, pokud by proti Azure Storage jela aplikace ve stejném datovém centru. Určitě se pokusím podobný test realizovat i v tomto scénáři a výsledky samozřejmě zveřejnit.

Comments (1)

  1. Každého, kdo se podívá na jednotlivé služby, které nabízí

Skip to main content