Rollup Update


I nya rollup'en som nyligen släpps är det även inkluderat en property som möjligör att man kan tala om vilka fält som ska synas i "Advanced Find".Searchable boolean om det ska synas i advanced find

Så nu slipper man se alla fält som ej ska vara sökbara. Detta är dock en global inställning så det gäller oberoende vilken användare man är inloggad som.


Comments (0)

Skip to main content