Composite Application Guidance for WPF and Silverlight 2.0 (PRISM)

“Composite Client Application Guidance” är designat för att hjälpa dig att enklare bygga modulära “Windows Presentation Foundation” (WPF) och Silverlight klienter till “Line of business” applikationer. Den här typen av applikationer innehåller vanligtvis flera skärmar, rik och flexibel användarinteraktion och datavisualisering, samt rollbaserat beteende. De är byggda för att leva länge och samtidigt byggda för…


Ny struktur för Patterns & Practices

Idag har vi lanserat en ny struktur för Patterns & Practices på MSDN Library. Strukturen är planerad efter en generell struktur av kategorier, exempelvis “Solution Development Fundamentals”, “Client Development”, “Server Development” och “Services Development”. De här kategorierna kommer att återspeglas i flera typer av kommunikation framöver. Något som jag också tror kommer att uppskattas är…

1

Vilken version av Visual Studio ska jag välja?

Jag får ibland frågan vilken version av Visual Studio som en utvecklare ska välja och jag har ett enkelt svar: Visual Studio 2008 Team Suite. Då får du alla de roller inom mjukvarututveckling (arkitekt, utvecklare, testare, projektledare) som du potentiellt kommer att behöva ha inom de kommande projekten. Men då kanske du tänker, är det…

5

ALT.NET, inte bara en omogen tonåring!

Låt mig inleda det här inlägget med att säga att rubriken på det här inlägget är vald för att få delta i debatten, men det finns en potentiell poäng vill jag påstå. I repliken på IDG som publicerades nyligen så fick jag tyvärr inte riktigt plats med mer utförliga svar så jag passar på i…

1

MEF Preview 3 finns nu att ladda hem

Managed Extensibility Framework (MEF) finns nu i en ny förhandsversion att ladda hem och prova på. MEF är vår strategi och väg framåt för att bygga flexibla lösningar utan “hårda kopplingar” och kommer att ligga till grund för flera av våra produkter framöver. Jag intervjuade och pratade med Glenn Block under ÖreDev och den intervjun…

1

App Arch Guide 2.0 – Beta 2

Alldeles nyligen släpptes beta 2 av Application Architecture Guide 2.0. Några av nyheterna i den senaste versionen innebär beslutsmatriser för dig som står i valet av tekniker för Presentation, Dataåtkomst, Workflow och integrationslösningar. Det här är en “måste läsa” för alla lösningsarkitekter och avancerade utvecklare på .NET plattformen med massvis av tips och rekommendationer, baserade…

1

Vem litar du blint på, dig själv, någon annan?

Har du någon person som du litar blint på, som du skulle följa vad han eller hon än sa? Eller följer du en massa av människor som verkar veta hur en slipsten ska dras eller vart skåpet ska stå? Eller är du en sådan person som alltid vill skapa dig en egen uppfattning för att…

5

WCF REST Starter Kit

WCF är som bekant Microsofts gemensamma programmeringsmodell för distribuerad kommunikation i alla dess former och kärntekniken i flera av våra produkter och tjänster framöver. REST är ett protokoll för att överföra information med enkla HTTP anrop och som på senare tid dykt upp som en rekommendation för lösningar som behöver enkla, interoperabla kommunikationssätt mellan klienter…

1

.NET Framework 4.0 och “Dublin”

I och med Visual Studio 2010 och .NET Framework 4.0 kommer Microsoft också att släppa en del nya förmågor till Windows Server. Dessa förmågor går just nu under kodnamnet “Dublin” och kommer att bidra till att Windows Communication Foundation och Windows Workflow Foundation får en gemensam värdprocess. Det finns visserligen ett embryo till liknande idag…

4

Ett högre och lägre perspektiv

Min kollega Micke Deurell tipsade mig nyss om en resurs som helt gått mig förbi men som jag helt plötsligt har blivit löjligt förtjust i och skulle kunna tänka mig att bara fokusera på. Det är återigen vårt kära Patterns & Practices team som har släppt en iteration (det är ett projekt under utveckling) av…

3