Windows Azure Service Management CmdLets


Om du utvecklar och använder tjänster i Windows Azure så kommer här något som säkerligen kommer att glädja dig. En uppsättning CmdLets för PowerShell som underlättar administrationen och utrullningen av applikationer.

image

Efter att ha laddat hem det som behövs från code.msdn.microsoft.com så kör jag scriptet som följer med, sedan la jag till de extra kommandona till PowerShell genom att som i bilden ovan skriva:

Add-PSSnapIn AzureManagementToolsSnapIn

Då får jag tillgång till en hel uppsättning nya kommandon som exempelvis Get-OperationStatus för att undersöka status på tjänsten eller Set-DeploymentConfiguration som kan användas för att öka på eller minska antalet instanser som min applikation använder.

Comments (0)

Skip to main content