MSDN TV – Enkelt att publicera webblösningar


I en kort serie av webcasts visar jag hur enkelt det är att med hjälp av Visual Studio eller Expression Web publicera sina webblösningar till ett vanligt svensk webbhotell. Jag har använt mig av ett webbhotell hos Binero för att göra de här sändningarna och resultatet kan du se på MSDN TV via Channel9.

Binero1_85_ch9[1] Publicera en ASP.NET WebForms-lösning med Visual Studio 2008

Binero3_85_ch9[1] Publicera en webblösning med Expression Web 3

Binero2_85_ch9[1] Publicera en ASP.NET MVC-lösning med Visual Studio 2008

Binero4_85_ch9[1] Publicera en ASP.NET MVC 2-lösning med Visual Studio 2010

Comments (1)

  1. Joakim Rosendahl says:

    Intressant att du tar upp Expression Web 3 också! Har du några fler tips på "best practices" på hur det är tänkt att använda Expression Web 3? Speciellt med ASP.net-projekt.

Skip to main content