Upprop: Behövs T4-mallar för automatgenerering av WCF-klasser?


En sak som jag började fundera på idag var om det inte vore ganska trevligt att kunna använda T4-mallar för att generera exempelvis WCF-proxys för klienten vid användning av “Add Service Reference”. Men det står lite still i huvudet, och produktteamet är inte helt emot att ta detta som en “feature”-request om jag bara kan få några scenarios där detta verkligen skulle kunna vara nödvändigt.

Har DU något att bidra med?

Här kan det finnas en möjlighet att vi tillsammans påverkar tekniken!

Hör av dig!

Comments (2)
  1. Eric says:

    Jag tycker att det vore väldigt bra. Det skulle förenkla möjligheten att använda egna basklasser t.ex. Ett scenario är ju att man har basklasser som utför change tracking, undo/redo-stöd och annat som bygger på att man inte bara kan peka ut en basklass utan att man t.ex. i property get/set måste gör anrop till basklassen. Jag kan också tänka mig att det förenklar en del scenarios runt att använda egna kollektionsklasser. Ibland har jag också haft behov av att inte använda ClientBase-genererade koden utan velat använda egna klasser för att arbeta med att hålla kopplingen uppe mot tjänster under en viss tid och då är man idag tvungen att göra "allt" via ChannelFactory, mm.

    Givetvis kan man komma en bit på detta redan idag eftersom det är partial klasser och man har möjligheten att välja egna kollektionstyper, men T4 vore grymt! Bra idé!

  2. The Q says:

    Det skulle faktiskt vara uppskattat av många skäl. Bara en sådan sak som att använda ett Interface som finns i ett delat bibliotek; att både WCF tjänsten och klienten använder samma Interface. (Tänk kod kontrakt i .NET 4.0).

    http://www.hexadecimal.se/2009/03/09/WritingRockSolidCodeWithCodeContracts.aspx

Comments are closed.

Skip to main content