Att skriva perfekt kod…


Det pågår en kontinuerlig strävan efter den perfekta koden, eller egentligen kompetensen som behövs hos utvecklare för att skriva perfekt kod. Flera bloggar har tagit upp detta på senare tid och även det här inlägget handlar om ämnet. Vad Doolwind gör i sitt inlägg är att beskriver förhållandet mellan kvalitet och kostnad för projekt som bedriver mjukvaru-utveckling och jag tycker att flera av de påståenden och åsikter som tas upp är relevanta.

Det som kännetecknar “perfekt” kod enligt Doolwind är:

 1. Den löser ett problem!
 2. Den innehåller inga buggar!
 3. Den löser problemet optimalt!

Vad tycker du, hur kan vi motivera utvecklare och företag att investera i förmågan att skriva “perfekt kod”?

Comments (5)

 1. Torkel says:

  Måste faktiskt säga att jag den listan helt beror på vad man menar med "optimalt".

  Det är ett väldigt tvetydigt ord, menar man "optimalt" antal rader kod? "optimalt" hur prestanda?

  Jag skulle nog ha:

  1) Löser problemet

  2) Har enhetstester

  4) Simpel och lättläslig (Clean Code)

  5) Inga buggar

  🙂

 2. Borde inte den perfekta koden följa standards (GuideLines) som

  används i en grupp och organisation för att kunna framhäva synergieffekten i ett Team?  

 3. Håkan says:

  Intressant diskussionämne.

  Perfekt kod är i mina ögon alltid momentan. Saker förändras alltifrån krav på den kodsnutt som ska skrivas till vad kodaren själv tycker är perfekt. Frågan man kan ställa sig är om det överhuvudtaget är lönt att investera i att skriva perfekt kod eller om det bara suboptimerar ett problem i en större helhet. Att för den kravbild som finns just nu lösa ett problem optimalt behöver inte innebära att man gör det som är bäst över en livscykel. Då krävs det att man kan sätta in sin kodsnutt i ett större sammanhang. Livscykelhantering är ett mångfalt större problem än att utvecklare skriver för dålig kod idag!

 4. Kan det vara så att många utvecklare är så vana vid ful kod att de inte ser hur mycker det skulle hjälpa dom om koden var bra skriven. Bra kod, leder till att det blir lättare att underhålla koden, lättare att sätta sig in i koden mm.. Om det är så att utvecklare är vana vid att koden ofta är "ful" så kanske de har svårt att inse vinsten med bra kod, för dom har aldrig varit där, bara en tanke 😉

Skip to main content