Composite Application Guidance for WPF and Silverlight 2.0 (PRISM)


“Composite Client Application Guidance” är designat för att hjälpa dig att enklare bygga modulära “Windows Presentation Foundation” (WPF) och Silverlight klienter till “Line of business” applikationer.

clip_image002

Den här typen av applikationer innehåller vanligtvis flera skärmar, rik och flexibel användarinteraktion och datavisualisering, samt rollbaserat beteende. De är byggda för att leva länge och samtidigt byggda för att kunna hantera förändring. Det betyder att applikationens livslängd mäts i år men samtidigt är designad för att kunna ta emot och hantera nya, oförutsedda krav på applikationen. Applikationen kan börja i liten skala och under livslängden utvecklas till att bli en “komposit klient”. “Komposita applikationer” använder löst kopplade, oberoende och vidare-utvecklingsbara delar som arbetar tillsammans i den övergripande applikationen.

I den här versionen finns följande:

  • “Composite Application Library”
  • En referens implementation i form av en aktiemäklar-lösning i WPF och Silverlight
  • Nio stycken “quick-starts”
  • 26 stycken “how-tos” och
  • massvis med dokumentation för allt som du vill veta om mönster och klient-arkitekturer.

Läs mer och ladda hem den senaste versionen här!

På Channel9 finns det videos, här och här!

Glöm inte heller att om du använder PRISM, WPF eller Silverlight i dina projekt så är vi mycket intresserade av dina erfarenheter, kontakta gärna mig eller min kollega Robert Folkesson via våra bloggar!

Comments (0)

Skip to main content