Intervjuad om bloggning


Jag har blivit intervjuad av “The Code Junkie” om min syn på bloggning och varför jag överhuvudtaget gör det. Jag har bloggat i över fem år så det var kul att få ta mig tid och reflektera över vad jag gör annorlunda idag från tidigare samt om det överhuvudtaget har givit någonting.

En fråga som inte ställs är “Varför bloggar jag på svenska?”, och det frågar jag mig ibland också, jag är på väg att börja göra vissa inlägg på engelska för att få ytterligare perspektiv och kommentarer när det gäller tekniska inlägg.

Läs gärna intervjun och kommentera!


Comments (3)
  1. Angående det med att blogga på svenska så har jag haft samma tankar. Jag har alltid kört på engelska för att nå ut till så många som möjligt, men efter att ha tänkt efter lite så kändes det mer som att det var svenska utvecklare jag ville nå ut till. Det brukar t.ex. dyka upp intressanta diskussioner och problem på Aspsidan, och då kan det hända att jag passar på att skriva en bloggpost om hur det kan lösas.

    Så som det ser ut nu så skriver jag på svenska och jag har bara fått positiva kommentarer angående det. 🙂

  2. Rowe says:

    Personligen tycker jag att det är bra att det skrivs även teknikbloggar på svenska. Det beror inte på att jag har några bekymmer med det engelska språket, utan det är för att jag tycker det är viktigt att värna om det svenska språket. Om vi (utvecklare) konsekvent använder endast engelska i alla utvecklingssammanhang kommer det att bli allt färre tekniska termer som också får vedertagna termer på svenska. Det finns väldigt många exempel på detta, redan nu, och därför tackar jag för att det finns de som vidhåller att även det svenska språket är viktigt (även om det kanske inte är därför du skriver på svenska).

Comments are closed.

Skip to main content