".NET 3.5 Enhancements Training Kit"


Den 11:e april släpptes ett utbildningsmaterial för .NET Framework 3.5 som innehåller powerpoint-presentationer, demos och labbar om flera av nyheterna i .NET Framework 3.5. Bland de tekniker som tas upp kan nämnas:

  • ASP.NET MVC
  • ASP.NET Dynamic Data
  • ASP.NET AJAX History
  • Kontroller i ASP.NET Silverlight
  • ADO.NET Data Services
  • ADO.NET Entity Framework

Ladda hem här: .NET 3.5 Enhancements Training Kit

Comments (2)

  1. Hej Johan! När man öppnade kitet blev man dock lite besviken. Innehöll inget annat än ett par hans-on labbar. Under alla andra flikar avslutas meningen med "will be added in a future release of the training kit.". Trist att det läggs ut så halvfärdigt överhuvudtaget.

  2. JohanLindfors says:

    Jag har också installerat och noterade att meny i ovankant gav mersmak på vad som ytterligare skulle önskas. Jag vill dock påstå att labbarna är bra för att introducera sig till de nya teknikerna, om det är något de borde ha gjort annorlunda är att inte publicera en så pass lockande "meny".

Skip to main content