NYHET: MSDN TV Live – Windows Communication Foundation


För att hjälpa dig som är utvecklare att på ett nytt sätt ta till dig Windows Communication Foundation, som jag själv anser är en av de starkaste teknikerna som Microsoft har släppt under de senare åren, så har jag planerat att hålla åtta stycken LiveMeeting-seminarier under våren. Jag börjar redan den 18:e april.


Varje fredag klockan 12.00 till 13.00 så pratar jag alltså WCF via LiveMeeting i det som vi kallar för MSDN TV Live. Så här är planeringen och upplägget för våren:


Läs mer här om serien, eller gå direkt till de olika avsnitten nedan!18:e april Introduktion till WCF
25:e april Migrering från, och integration med andra tekniker
2:a maj WCF plats i olika lösningar
9:e maj Säkerhet och WCF
16:e maj Administration och diagnostik
23:e maj Kontraktsbaserad utveckling med WCF
30:e maj Avancerade lösningar genom anpassning av WCF
6:e juni Erfarenheter och referenser

Skip to main content