Web Client Software Factory – Nu klart att ladda hem


Patterns and Practices home

För dig som bygger webbapplikationer och insett att mycket av det arbete som du gör upprepas gång på gång, så finns nu ett mönster och medföljande kod och dokumentation för hur du kan bygga komposita webbapplikationer. Detta är ytterligare en "release" från vår "patterns & practices"-grupp som kontinuerligt producerar formella rekommendationer och kodmönster för att lösa utmaningar på bästa sätt.

Web Client Software Factory

Comments (1)
  1. Grymt, denna har jag väntat på länge =)

    Nu är bara frågan vart krutet skall läggas, på denna eller på MVC-ramverket

Comments are closed.

Skip to main content