Introduktion till ASP.NET MVC ramverket


Om du är nyfiken på det nyligen annonserade ASP.NET MVC ramverket så bör du absolut läsa Scott Guthries senaste inlägg som beskriver hur det är tänkt att fungera. Ser oerhört coolt ut och väl värt tiden att läsa det som Scott skriver, det är långt men mycket bra! Han kommer också att skriva mer och mer om detta ramverk den närmaste tiden, och det är tänkt att en publik version (beta) kommer att finnas tillgänglig om ett par veckor!

Ja just ja, det här ska inte jag hålla på med, jag är ju ledig 🙂

ASP.NET MVC Framework (Part 1) - ScottGu's Blog

Comments (2)
  1. Jonas Lewin says:

    Detta skulle jag gärna se en halv dag på MSDN Live nästa gång.

Comments are closed.

Skip to main content