LINQ to SQL – Video 2 av 3


Och här är den andra av de demo-filmer som jag spelat in, den här går igenom hur vi med hjälp av LINQ to SQL kan "mappa" vårt entitets-objet till en tabell i databasen med hjälp av attribut.

Comments (2)
  1. Jag har fått en del frågor om hur jag gör för att spela in de filmer som jag sedan publicerar på MSDN

  2. Jag har fått en del frågor om hur jag gör för att spela in de filmer som jag sedan publicerar på MSDN

Comments are closed.

Skip to main content