Fysikmotor för XNA och Silverlight


Alldeles nyligen annonserades en publik release av en 2D fysikmotor för både XNA och Silverlight som förenklar för dig som vill bygga spel med fysiska egenskaper. Motorn finns publicerad på CodePlex och tillgänglig med källkod för dig som vill lära dig mer. XNA-versionen stödjer både Xbox 360 och Windows.

Det finns också exempelkod publicerad samt ett interaktivt demo på den här sidan.

Skip to main content