Visual Studio Code Name "Orcas" Express Editions


Hittade till och med att vi publicerat förhandsgranskningar av Express-verktygen för nedladdning, observera att J# inte kommer att komma i någon ny version! 

Länk till Visual Studio Code Name "Orcas" Express Editions


Comments (1)

  1. Mattias says:

    Går det bra att köra denna parallellt med 2005 express?

Skip to main content