Enterprise Library 3.0 klart att ladda hem!


Nu finns äntligen Enterprise Library 3.0 klart för nedladdning från CodePlex!

Enterprise Library 3.0 är en samling av återanvändbara block som fler och fler företag och utvecklare individuellt använder i sina lösningar just för att slippa återskapa samma logik om och om igen.

Nytt i version 3.0 är speciellt "Validation Application Block" för valideringsregler och "Policy Injection Application Block" som helt enkelt enklast kan beskrivas som aspekt-orienterad utveckling.

Jag är i full fart med att sätta mig in i de nyaste delarna för att under Developer Summit göra en session som precis som vanligt ska fokuseras på att visa nyheterna med hjälp av kod. Ladda hem Enterprise Library 3.0 själv och utmana mig på konferensen i slutet av maj vet jag!

Länk till patterns & practices – Enterprise Library


Comments (0)

Skip to main content