En efterlängtad resa: ADO.NET vNeXt och LINQ


Det här är något som jag länge velat göra: Sätta mig in i nästa version av ADO.NET. Varför då kan du tänka dig, jo delvis därför att många av de personer som jag träffar vid seminarier, konferenser och möten pratar mycket om mappningsramverk mellan objekt och data i databaser. Nu verkar det som om vi börjar få ordning på vår strategi.

Det finns visserligen en hel del frågetecken kvar för mig som jag nu ska försöka reda ut, när passar LINQ och när är EDM rätt väg, så min fråga till dig: Känns det som ett intressant ämne att läsa mer om den kommande tiden?

LINQ står för Language Integrated Queries och är en del av nästa version av C# och Visual Basic med tillägg till språket för att ställa "pseudo"-SQL frågor mot objekt, databaser, DataSet och entititer.

EDM står för Enitiy Data Model och är ett ramverk för att just skapa kopplingar mellan entititetsobjekt i domänmodellen till tabeller och relationer i databasen med hjälp av ett XML-schema som heter CSDL (Conceptual Schema Definition Language).

Varför inte börja där jag själv kommer att börja, med att titta på ADO.NET teamets blogg.

Ha en trevlig helg nu...


Comments (1)
  1. Daniel says:

    Mycket bra att Microsoft satsar lite nytt krut på DataAccess lagret.

    Det kommer nog behövas en del guidning hur dessa ska användas tillsammans och var för sig.

    Att använda dem tillsammans, med ADO.NET Entity Framework som mappningsramverk men LINQ to Entities för åtkomst tilltalar mig mycket!

    Åh andra sidan för en mindre webblösning som skall använda sig av en befintlig databas är det superenkelt att köra enbart LINQ med SQLMetal som spottar ur sig en enkel mappning.

Comments are closed.

Skip to main content