Anpassa Windows Vista precis som du vill


Här kan du hitta en lång lista med tips och tricks över anpassningar av Windows Vista, allt från hur du kan använda Aero (det nya utseendet på Vista) via "Remote Desktop" till hur du anpassar uppstartsekvensen till att visa en egen bild.

Länk till Windows Vista :: the How-To Geek


Skip to main content