Patrik anser att SOA inte fungerar.


Patrik Löwendahl på Cornerstone är MVP med fokus på C#. Han skriver ett absolut intressant inlägg i SOA-debatten och bidrar med sin slutsats att SOA är dömt att förlora. Jag är själv inte så pass insatt så att jag kan debattera för eller emot, men jag gillar tanken om agila metoder och flexibiliteten att hantera förändringar. Men med de utmaningar som vi står inför med Web 2.0 och fler och fler tjänster publicerade på nätet bakom specificerade kontrakt så måste vi också vara beredda att låsa dessa kontrakt vid någon tidpunkt, frågan som kvarstår som jag ser det är om det är innan eller efter implementationen som den första versionen av kontraktet ska låsas. För jag tror inte att vi kan låsa ett system helt och hållet, vi måste vara beredda på förändringar, alltid, det går så oerhört fort.

WCF som är vår gemensamma programmeringsmodell för distribuerad kommunikation har ett ypperligt stöd för versionshantering av kontrakt och hanteringen av förändringar som inte kommer att bryta existerande klienter, om vi designar för detta från början. Vill du läsa mer om det så rekommenderar jag Craig McMurtrys inlägg om versionshantering av WCF-kontrakt.

Men passa också på och läs Patriks synpunkter och bidra i debatten.

Länk till Patriks inlägg om SOA!

Comments (1)

  1. tornblad says:

    Själv håller jag också med Patrik om att det kan kännas svårt att "pussla ihop" SOA med agila utvecklingsmetoder. Däremot tror jag absolut inte att det är omöjligt – en kombination av SOA och agila metoder ser jag snarare som den perfekta lösningen för enterprise-utveckling. (eller nåja, perfekt ska man väl aldrig säga…)

    Arkitektur hör inte ihop med implementation och när förändrade förutsättningar för verksamheten medför ändringar i en tjänst, måste det finnas möjlighet att kommunicera ut kontraktet innan implementationen drar igång. Kontraktet är en del av arkitekturen – inte implementationen.

    Jag skrev ett svar på Patriks inlägg nu för en stund sedan, men ser nu att fredag-kväll-effekten gjorde att jag missade en del, så jag får troligen komma med en uppföljning. =)