Arkitekt forum: "The social life of Information"


Daniel Akenine som jobbar på Microsoft som Arkitekt-evangelist har lyckats att få hit en av sina kollegor från EMEA (Beat Schwegler) för att tala under en heldag om de tekniska och sociala utmaningarna kring hur man samarbetar kring information och hur Microsoft adresserar dem med olika komponenter i 2007 Microsoft Office System.

Det som has upp under dagen är:

 • Windows SharePoint Services 3.0
  SharePoint Server är byggplattan för Microsoft Office SharePoint Server 2007 och är byggda på toppen av ASP.NET 2.0. Vi kommer att se vilka nya möjligheter som uppstår i och med den nya arkitekturen.
 • Samarbete
  Bland många andra saker så kommer 2007 Office System även med en plattform för att skapa egna bloggar eller Wiki’s och använda sig av RSS feeds.
 • Portaler
  Portal lösningar stödjer viktiga funktioner för företaget som sök genom olika WSS instanser, rollhantering med mera. Genom Business Data Catalog (BDC) så kan man få tillgång till information ifrån företagets kärnsystem direkt ut till portalen.
 • Sök
  Utöver sökning i olika SharePoint sajter så kan 2007 Office System indexera och söka igenom andra typer av information inom företaget.
 • Innehållshantering
  2007 Office System stödjer olika sätt att hantera innehåll i dokument såväl som information på webben.
 • Affärsprocesser
  SharePoint Services har via Workflow Foundation en integrerad motor som kan användas för driva workflows.
 • Business Intelligence (BI)
  BI är en integrerad del av 2007 Office System Plattformen. Oberoende om vi talar om KPI’er, Excel Services eller rapport motorer.

Evenemanget går av stapeln den 27:e februari i Stockholm, och du kan anmäla dig via länken!

Länk till WWE - Evenemangsinformation - Personligt evenemang


Comments (0)

Skip to main content