Reflektioner från Designertopia


Förra veckan så hade jag det stora nöjet att delta på en konferens i London som fokuserade på design i allmänhet och Microsoft Expression i synnerhet. Efter att jag har spenderat helgen och reflekterat över alla intryck så vill jag göra en liten sammanfattning.

Microsoft Expression verktygen (Blend, Media, Design och Web) riktar sig till en ny målgrupp för oss på Microsoft och det är en härligt utmaning som vi ställs inför. Det finns dock en mycket tydlig koppling till en av de tekniker som jag har varit ute och pratat om för utvecklare under en längre tid och det är...

Trumvirvel...

XAML, XAML, XAML

Extensible Application Markup Language är inte bara ett språk för att beskriva användargränssnitt, det är också bryggan mellan designers och utvecklare som gör att olika roller kan jobba parallellt med varandra och integrera sina alster kontinuerligt.

Ett förslag som kom upp under konferensen var att inte bara ha designers och utvecklare som roller i ett utvecklingsprojekt utan också ha en specifik roll som vi kan kalla för "Integratör". Den personen äger alltså kopplingen mellan designers och utvecklare och ser till att projektet fortlöper. Detta kan till och med göras mycket fördelaktigt med agila metoder och kontinuerlig incheckning.

Så jag har alltså sett ljuset, WCF kanske ändå inte är det "coolaste" i .NET Framework 3.0. Just nu är jag helt inställd på XAML, så räkna med mer bloggning om det i framtiden!


Comments (1)
  1. Mer om XAML låter jättekul!

    Jag som utvecklare – mycket mindre designer, som gärna vill lära mig XAML snabbt och kanske inte så djupt. Har du några grundstenar man bör hoppa på innan man kör igång med kod?

Comments are closed.

Skip to main content