Framtiden för XNA


I en mycket intressant intervju på Gamasutra.com berättar Dave Mitchell om framtiden för XNA och de olika produkterna, för dig som är intresserad av den här tekniken så rekommenderar jag varmt att läsa de fyra sidorna. Om du ändå vill ha en kort resumé så kommer Microsoft under 2007 att släppa Professional versioner av XNA Game Studio vilket kommer att möjliggöra Xbox Live kommunikation och kommersiell utveckling med XNA.


Samtidigt så spenderas det mycket tid och resurser på att få till en ännu bättre struktur och framtid för möjligheten att dela med sig av de spel som vi skapar både på Windows och på Xboxen. Bland annat nämns möjligheten eller åtminstone visionen om att kunna skicka ett meddelande över Xbox Live till en kontakt i "friends"-listan och länka till ett utvecklat spel, antingen ett som du skapat själv eller som du blivit rekommenderad själv.


Ett annat område som undersöks är den mer kommersiella sidan med IP, försäljning, kvalitetssäkring och annonsering.


Mitch ger också sin personliga vinkling av vad han tror om vår strategi jämfört med Sonys strategi med PS3 att välja Linux som OS och på det sättet erbjuda en plattform för spelutveckling.


Det verkar bli en intressant framtid för spelutvecklare, både hobby och kommersiella sådana.


Länk till Gamasutra.com - XNA In-Depth: Microsoft's Dave Mitchell Answers Our Questions

Skip to main content