DevDays 2006 – för projektledaren?


Med den nyligen publicerade spikade agendan öppnas ett spår som är "virtuellt", alltså lämpar sig för projektledaren som inte vill behöva gå ner på djupet i detaljer utan få ett grepp om några av de senaste teknikerna, metoderna och rekommendationerna för webbutveckling.

För dig som är projektledare:

 1. Vad är arkitektur idag och hur kan det se ut 2010? (Arkitektur)
 2. Användarcentrerad utveckling = Agile? (Användargränssnitt)
 3. Hotbildsmodellering och ”SDL” (Säkerhet)
 4. Hur du ”krocktestar” ett IT-system (Användargränssnitt)
 5. Microsoft Services Business Architecture, mer känd som ”Motion” (Arkitektur)
 6. Microsoft Solution Framework 4.0 (Arkitektur)

Så du som är projektledare, anmäler dig till DevDays och väljer arkitekturspåret, sedan är det fritt att hoppa mellan spåren (precis som för alla andra).

Comments (2)
 1. Jag kan tycka att det är lite tråkigt att man så ofta idag jämställer arkitektrollen med projektledarrollen. Det krävs en helt annan uppsättning förmågor för att vara projektledare jämfört med att vara arkitekt.

  Projektledaren är den som håller ihop gruppen, planerar resurser och ser till att gruppen kan jobba ostört när de behöver vara ostörda. Arkitekten är den som analyserar verksamhetens krav, tar fram en arkitektur och (oftare än vad det borde vara) designar klasser och databas.

 2. Sorry. Bortse från min kommentar… Jag läste alldeles för snabbt för att min deadline-skadade hjärna skulle hänga med ordentligt.

  Kommentaren gäller fortfarande, däremot – inte som svar på ditt inlägg, utan i allmänhet om hur situationen är ute "på golvet"…

Comments are closed.

Skip to main content