Dev Days 2006 – Med rätt att programmera


Ett av de spår som kommer att hållas under Dev Days 2006 är helt fokuserat på utveckling och programmering.  De seminarier som kommer att hållas ser ut som följande (Observera att ordningen kan komma att ändras):  • Expression Web för utvecklaren
  Expression Studio är en kommande svit av produkter för en ny målgrupp för Microsoft, nämligen grafiker och designers. Men Expression Web som är den första produkten som släpps på marknaden och som ofta har nämts ska ersätta FrontPage är ytterst relevant även för utvecklare. Här tittar vi på hur det nya verkyget verkligen passar in i mjukvaruprojekt och hur det förhåller sig till Visual Studio och andra verktyg.
  Talare: TBD, Microsoft


 • Microsoft Ajax Library
  När AJAX begreppet myntades i början av 2005 beskrevs det som en samling tekniker som möjliggjorde websidor att bli mer responsiva. Men AJAX handlar numera inte enbart om asynkrona webanrop utan också övrig klientrelaterad teknik, som exempelvis GUI gränsnittsuppdateringar. En mängd AJAX ramverk har växt fram de senaste åren varav Microsofts initiativ på området heter Microsoft Ajax Library (f.d. 'Atlas'). I det här seminariet tittar vi närmare på några av de tekniker och möjligheter som Microsoft Ajax Library erbjuder.
  Talare: Tobias Fjälling, Cornerstone


 • Migrering ASP - ASP.NET 2.0
  Det finns fortfarande utvecklare och företag som sitter kvar med gamla interpreterande lösningar skrivna i ASP men som förbereder sig för migrering och vidareutveckling. Här kommer det presenteras både verktyg och rekommendationer för den migreringen och hur du kan förbereda dig med både kompetens och resurser.
  Talare: Per Ahlberg, Microsoft


 • Migrering ASP 1.x - ASP.NET 2.0
  Under den här sessionen kommer vanliga genvägar och fallgroppar vid en migrering från asp.net 2.0 att presenteras. Det kommer också visas exempel på där asp.net utvecklats och ge tips på delar som ASP.NET 2.0 gör bättre än vad ASP.NET 1.1 gjorde.
  Talare: TBD, Cornerstone


 • Djupdykning i databindningsmodellen
  En av de många centrala nyheterna i ASP.NET 2.0 är det förbättrade stödet för att enkelt presentera data med hjälp av s k databinding. Vi kommer titta på hur man lätt kan visa data från olika datakällor, via den nya modellen med s k datasources. Flera förbättringar medger ett enklare sätt att snabbt presentera, filtrera och redigera data från databaser, XML eller vanliga objekt. I samband med detta går vi husesyn bland de förbättrade kontrollerna. Med cyklop och snorkel tar vi sedan en titt under verktygsytan i Visual Studio och hittar ett enkelt sätt att arbeta med datakällor - helt deklarativt. Till sist pratar vi om hur detta påverkar vårt sätt att ta fram lösningar, hur man arbetar med nyheterna när man arbetar i flera skikt med affärsobjekt i ryggen.
  Talare: Marcus Widerberg, Cornerstone


 • ASP.NET 2.0 Provider-modellen
  I ASP.NET 2.0 introducerar Microsoft en providermodell för att ersätta valda delar av deras ramverk. Exempelvis kan du använda hela säkerhetspaktet men välja att lagra informationen om användarna på ett eget sätt. Den här sessionen kommer att ta dig igenom providermodellen och tittar på hur dessa jobbar. Den kommer också att titta närmare på "build providers" och hur du kan skapa egna providers för att finjustera din applikation.
  Talare: TBD, Cornerstone


Ser det spännande ut?


Anmäl dig idag på målsidan!


Comments (1)
 1. Mycket spännande! Anmäld och klar! 🙂

Comments are closed.

Skip to main content