Några WCF snippets…


Satt på tåget på väg hem från Microsoft Live i Göteborg och hackade lite med Windows Communication Foundation. Skapade tre stycken snippets som du som kör Visual Studio 2005 kan använda om så önskas för att snabbt skapa instanser av ServiceHost på tjänstsidan, "proxy-channels" och proxy-objekt på klientsidan.


Packa upp filen i My Documents\Visual Studio 2005\Code Snippets\Visual C#\My Code Snippets\.


De kan användas i C# och genvägarna är "wcfhost", "wcfclient" och "wcfchannel".


Kommentarer?

wcfsnippets.zip

Comments (0)

Skip to main content