Presentationer från Microsoft Live 2006 – WCF


Här är min andra presentation från Microsoft Live. Den introducerar Windows Communication Foundation och innehåller också några bra resurser.

WCF.zip

Comments (0)

Skip to main content