Fler produkter borttagna från "MSDN Subscriber Downloads"!


Nu har produkterna som innehöll JVM tagits bort från nedladdningsarean för MSDN prenumeranter. Här är listan på produkter som inte längre är nedladdningsbara:
 • Application Center 2000 
 • BizTalk Server 2000 
 • Commerce Server 2000 
 • Commerce Server 2000 Resource Kit 
 • Embedded Visual Tools 3.0 (2002 Edition) 
 • Exchange Server 5.5 & 2000 
 • ISA Server 2000 
 • MS Plus! 98 
 • FrontPage 2000 Server Extensions 
 • Handheld PC 2000 SDK 
 • Site Server 3 
 • Small Business Server 2000 
 • SNA Server 4.0 Service Pack 3 & Service Pack 4 
 • System Management Server 2 
 • Visual C++ (Alpha Systems) 
 • Visual FoxPro 6.0 
 • Visual SourceSafe 6.0c & 6.0d 
 • Visual Studio 6.0 
 • Windows CE Toolkit for Visual C++ 6.0 
 • Windows CE SDKs & DDKs 
 • Infrared Communications for Windows 95 DDK 
 • DCOM for Windows 95 v1.1 
 • Windows 98 
 • Windows 98 DDK 
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 DDK 
 • Windows ME 
 • Windows NT 4.0 
 • Windows NT 4.0 DDK 
 • System Stress for Windows NT 4.0 & Windows 2000


Skip to main content