Web Service Enhancements 3.0 släppt.


Nu finns den slutliga versionen av Web Service Enhancements 3.0 tillgänglig för nedladdning på den här sidan.


Det som jag anser vara mest intressant med version 3.0 är naturligtvis kompatibiliteten med Windows Communication Foundation och att WSE 3.0 är integrerat med Visual Studio 2005 och kräver .NET Framework 2.0. I den här versionen har vi också gått ifrån WS-Attachments och DIME för att istället stödja MTOM (Message Transmission Optimazation Mechanism) för att bifoga stora filer med SOAP-meddelanden.


Observera att om du använder någon av verktygen i Visual Studio 2005 Express så kommer inte WSE att kunna registrera sig på samma sätt som i de andra versionerna (Standard, Professional eller Team System). Du kommer fortfarander kunna använda tekniken och ramverken, men inte de integrerade verktygen för konfiguration.


Skip to main content