Bli en certifierad Microsoft arkitekt


Jag får en hel del frågor om de nya certifieringsmöjligheterna för arkitekter, här finns en sida med information om olika vägar att gå, krav och rekommendationer.


Läs mer här.

Comments (1)

  1. Tobbe says:

    Hörru Johan, nu får du ta och använda ditt MS-inflytande lite – få htmlkillen som ligger bakom html’n för msdn-bloggarna att göra den cross-browser. 😉

Skip to main content