Testa avancerade verktyg för publicering av webbapplikationer.


Jag har fått frågan flera gånger under seminarier om ClickOnce tekniken skulle kunna användas för att distribuera webbappliktioner till webbservrar, men så är inte fallet. Däremot så finns nu en beta av betydligt mer omfattande och avancerade publiceringsverktyg för just ASP.NET 2.0 applikationer inifrån Visual Studio 2005 som du kan ladda ned i en beta-version och testa själv.


Läs mer och ladda ned betan här!

Skip to main content