Arkitektur, designmönster, domändriven design, AOP…


Just nu så pågår en diskussion med några av våra MVP'er angående Microsofts roll när det gäller att prata om exempelvis ovanstående tekniker och metoder. Vi har försökt att prata om designmönster i några av våra breda seminarier, men det accepterades inte riktigt, nivån vart för djup och mertalet av deltagarna tyckte inte att det kändes viktigt, det är och var lite oroande tycker jag.


Jag vill gärna veta hur vi (om vi överhuvudtaget ska) agera runt dessa områden, hur får vi er utvecklare intresserade av designmönster och "building-blocks"...

För att gro lite frön, ska vi använda MSDN TV, MSDN Live, utvecklarkonferenser, workshops, laborationer, bloggar eller något annat?

Comments (2)

 1. Jon says:

  Grymt intresserad av designmönster och "PAG". Gärna lab. med designmönster / förklaring till valda lösningar utifrån designmönster

  För att få förklaring till :

  * "varför"

  * "hur"

  använda dem.

  Gärna i kombination med building blocks.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Observer_pattern

 2. Johan Nordin says:

  Team System slår an en ton som jag tycker är viktig kring systemutveckling och det är att systemutveckling inte bara handlar om teknik. Tekniken är givetvis viktig, men delarna innan vi sätter oss och kodar, hur vi kommunicerar inom projekt och med andra intressenter.

  Arkitektur för mig handlar VÄLDIGT mycket om att fånga externa faktorer/förväntningar/begränsningar och ta med dem in när en arkitektur skall tas fram för ett system.

  Om jag får tolka och generalisera kring Microsoft så tror jag att det är väldigt mycket fokuks på teknik – verktyg och utvecklinsstöd som är coola, nya frameworks, nya versioner nya produkter flash och glamour.

  Metoder, arbetsätt och mer mjuka delar som blir mer abstrakta får ökat fokus i och med Team System, men utmaningen för er är att nå den målgruppen, då målgruppen i stort kanske främst är utvecklare? Hur lätt har ni att nå ut till testare, kravhanterare, projektledare? De är lika viktiga dels för projekten och systemen men även för er när ni skall sälja in Team System.

  Lösning? Det är lite hönan och ägget, Men i och med Team System har ni en ingång att prata om dessa bitar, så varför inte fortsätta?

  Jag skulle vara intresserad av information och seminarier kring MSF, agile developement, test driven development etc.

  Oj, lite flummigt men men, kanske några bitar att fånga upp?

Skip to main content