MSDN Live: Mycket frågor om ClickOnce!


Vi har nu genomfört två seminarier av MSDN Live och har Stockholm kvar. Det verkar vara ett stort intresse på ClickOnce och det är roligt med så pass detaljerade frågor som dyker upp.


Jag vill förtydliga några av mina svar som jag gett under seminariena och det är dessa:


Q: Kan ClickOnce hantera differentiella uppdateringar.
A: Ja, det går att lösa, dock så krävs det att arkitekturen av applikationen har implementerats på sådant sätt, exempelvis genom att använda UserControls i separata .dll-er istället för forumlär i samma applikation.


Q: Går det att uppdatera mobila applikationer med ClickOnce?
A: Nej, tyvärr inte i den här versionen, däremot så finns det en mycket läsvärd artikel som beskriver hur du kan bygga en automatupptaderande applikation med Compact Framework på följande sida: http://msdn.microsoft.com/smartclient/understanding/netcf/deploy/default.aspx?pull=/library/en-us/dnnetcomp/html/autoupdater.asp


 

Comments (1)
  1. Mårten Rånge says:

    ClickOnce låter som en intressant teknologi men i mina ögon så det som kommer i vs.2005 är en 1.0. Inget fel med det men det kommer begränsa nyttan för mer krävande IT-avdelningar.

    För övrigt är jag fortfarande nyfiken på vad svaret är på hurvida VS.NET i framtiden kommer innehålla lockless algoritmer, containers och byggstenar. Lockless komponenter är mest användbara i multi-CPU tillämpningar med hög last och har trevliga egenskaper såsom att de inte använder några kernel resurser (typ Mutex), immuna mot priority inversion och inte forcerar onödiga trådswitchar. Jag tycker att det är viktigt att VS tillhandahåller lockless komponter då de är _väldigt_ kniviga att implementera rätt (en magnitud svårare en traditionell multi-tråd programmering med mutexar) och därför finns det mycket vinna att det finns bra designade och testade komponenter.

    Interlocked.CompareAndExchange verkar vara en bra komponent för lockless komponenter. Problemet är att Interlocked.CompareAndExchange inte kan hantera det som kallas ABA-problematiken i lockless-världen.

    Så min fråga är egentligen. När/om kommer det stöd för lockless komponter i VS?

Comments are closed.

Skip to main content