Visual Basic 6.0 till Visual Basic.NET


För att underlätta för utvecklare som fortfarande använder Visual Basic 6.0 men som tittar på migrering av kompetens och applikationer till den hanterade miljön som .NET Framework erbjuder, så har nu MSDN öppnat upp en ny resurssida som jag hoppas ska uppskattas.


Besök: http://msdn.microsoft.com/VBRun/

Comments (8)
 1. Fortfarande????

  Är du medveten om http://www.classicvb.org/??

  Där finns det 5431 personer varav 241 MVP:er som tycks tycka att VB6 fortfarande lever!!

  Det är dags för er på Microsoft att komma ut i verkligheten och se och förstå hur det ser ut hos era kunder.

 2. JohanLindfors says:

  Hej igen Rickard.

  Jag tycker fortfarande att alla de resurser som vi erbjuder för att underlätta bör promoteras, det är därför jag skrev inlägget. Min absoluta magkänsla är att majoriten av VB-utvecklarna fortfarande vill lära sig .NET-arkitekturen och allt som det innebär.

  Mvh

  Johan Lindfors

 3. Det är inte fråga om ovilja eller lathet det tycker jag är helt obegripligt att ni inte förstått, det finns flera uttalanden från Microsoft som indikerar att ni tycks tro detta. Det rör sig om pengar för våra kunder och uppdragsgivare enbart. Själv ansvarar jag för cirka 5 manårs investeringar i VB och VBA-kod hos mina kunder – Kod som fungerar klanderfritt idag. Min fråga är densamma som den varit sedan lanseringen av .NET ‘Hur ska jag förklara för mina kunder att denna investering är värdelös och måste göras om i .NET? Helst utan att tappa ansiktet och förlora kunden’. Det är detta som VB-petitionen rör sig om. Båda jag och alla andra ‘VB-stofiler’ vill hemskt gärna följa med i utvecklingen men vi kan inte se hur det ska gå till om ni inte hjälper oss med våra kunders befintliga investeringar.

 4. Säg att alla som skrivit under petitionen 5400 har ansvar för samma kodbas som jag (vilket säkert är mycket lågt räknat), dvs 5 manår till ett värde av 1600 tim a 750:- = 1,2" x 5 = 6". Detta blir i runda svängar 32 miljarder SEK eller 4,7 miljarder USD. Som sagt obegripligt att det inte finns pengar i Microsoft för att rädda denna kapitalförstöring hos deras kunder….

 5. JohanLindfors says:

  Jag vill nog påstå att jag aldrig hävdat att all kod ska flytta över till .NET. Om du har kod som du säger "fungerar klanderfritt" så låt den vara som den är. Har du också utvecklat den exempelvis med hjälp av de rekommendationer som vi givit angående komponenter och flerskiktad arkitektur så kommer det gå mycket lätt att vidareutveckla lösningen och koppla samman den redan befintliga applikationen med nya komponenter och moduler.

 6. Jag har aldrig sagt att du har sagt… Första gången jag träffat dig var i Malmö nu i mars. Jag får intryck från många på MS och andra källor, felaktiga blandade med korrekta. Har dock deltagit på de flesta .NET-aktiviteter ni haft i södra Sverige och i Köpenhamn sedan 2002. Alla gånger med förhoppningen om att få svar på min fråga, men alla har hittills liksom du nu undvikit att svara på den… Och i produkterna som lanserats har inget svar funnits och på Internet har jag inte kunnat hitta det.

  Får använda helgen att fundera ut hur jag pedagogiskt ska förklara att problemet är inte tekniskt men kanske kan lösas tekniskt av er och endast av er på Microsoft.

  Angående kodbasen så vet den mycket lite om flerskikt och objekt – mycket av de ursprungliga delarna tillkom långt innan ni uppfunnit dessa begrepp. Dessutom sker all kodning ute i verkligheten under tidspress och kostnadsramar. Jag är nog inte den ende som har syndat.

  Om du indikerar interop i ditt svar så måste jag tillägga att det jag läst om detta inte varit övertygande av de som försökt. Mellan raderna kan man ju också observera vilken ansträngning det inneburit för er att koppla samman ert .COM-baserade Office-paket med .NET och hur långt ni kommit på tre år.

  Och som sagt läs petitionen noggrannt ord för ord, problemet vi ser där ute är ekonomiskt gigantiskt och ni borde kunna lösa det med förslaget i petitionen för en spottstyver jämfört med vad det kommer att kosta för era kunder. Om det nu är så enkelt som ni vill påstå??

 7. JohanLindfors says:

  Det går också att se likheter med kod skriven exempelvis i Cobol som ofta betraktas som "gammal" kod som vi istället försöker att "wrappa" och interagera med, istället för att nyutveckla. Visserligen så har Cobol funnit betydligt längre än Visual Basic men jag vill nog påstå att situationen är ganska lika.

  Som jag också skrev till dig i mitt mail för några veckor sedan så kommer säkert liknande förändringar att ske flera gånger i framtiden, jag vet inte när och hur, men att det kommer ske kan jag nästan svära på.

  Men den här dialogen är ett sidospår till mitt ursprungliga inlägg som gällde resurser för utvecklare som vill migrera och har valt att ta steget över till den nya plattformen. Om du vill fortsätta dialogen så föreslår jag att du skickar mig ett mail, du har min adress.

 8. anna berg says:

  Nybörjare inom vb.net

  All net programvara så som jag ser det är ett svar från microsoft på java och det visar återigen att visual basic 6 inte är ett rent objektorienterat språk.

  Men jag kanske har fel.

Comments are closed.

Skip to main content