Testa svensk Windows 7


Vi behöver hjälp! 


Om du är intresserad av både Windows 7 och språk kan du bli en av få svenska betatestare. Detta är din chans att påverka språk och terminologi, din möjlighet att ge synpunkter på huruvida översättningarna är korrekta, förståeliga och känns naturliga.


Se http://www.alltomxp.se/windows-7/19-windows-7/1012828-sa-blir-du-betatestare-av-svensk-windows-7.html för mer information.

Comments (0)

Skip to main content