Rätt eller fel? – Fel!


Igår* frågade jag om en viss översättning verkade ritktig. Tre svar kom in, och alla hade rätt i att översättningen var fel:


Kristoffer verkar ha bakgrund som programmerare; han visste direkt vad källtexten rörde sig om och gav ett förslag på en bättre översättning. David gick ett steg längre och visade varför strängen blev felaktigt översatt - ordet "callback" kan ha en alternativ översättning när det rör sig om telefoni, men iomed att det rör sig om en del av kärnan i Windows är det mindre troligt att strängen har med telefoni att göra. Svante försvarade översättaren genom att ifrågasätta värdet i att över huvud taget översätta strängen.


Bra kommentarer från alla tre, uppskattas! Jag håller med om allt, förutom en sak: förslaget att översätta "callback" till "återanrop". Prefixet "åter-" gör det enkelt att förstå översättningen som "upprepat anrop". Jag skulle hellre säga "motanrop", för att göra det lite tydligare att det rör sig om dubbelriktad kommunikation. Vad tros om mitt resonemang här? (Just nu är vi dock lite inkonsekventa med detta i Vista, men kanske kan jag fortfarande styra upp det om jag snabbar på...) 


* http://blogs.msdn.com/jesperh/archive/2006/11/07/r-tt-eller-fel.aspx

Comments (3)
 1. Magnus says:

  Varför överhuvudtaget översätta "callback"? Översätter du andra Win32-termer som ShellExecute, HRESULT eller HWND? Win32 API:n finns bara på engelska. 100% av alla personer som någonsin skulle begära ett callback av Win32 API:n gör det på engelska och använder just ordet "callback". Jag hade aldrig gissat att motanrop betydde callback om jag sett det.

  Strängen du har översatt är bara relevant för Win32-programmerare. Win32-programmerare programmerar på engelska. Om det någonsin skulle komma en svensk version av Windows-API:t skulle det blir relevant att översätta felmeddelandena, men inte annars.

 2. Magnus says:

  En sak till: Dokumentationen för Win32 är skriven på engelska. Genom att lansera svenska begrepp som inte stämmer med dokumentationen gör du det svårare för svenska programmerare att programmera än för engelska, eftersom det inte finns någon svensk dokumentation som kan förklara felmeddelandet. Får jag ett engelskt felmeddelande är det bara att kolla i dokumentationen för att förstå vad felmeddelandet betyder. Var ska jag kolla för att förstå vad dina svenska felmeddelanden betyder? Antingen översätter ni även dokumentationen eller så lämnar ni våra felmeddelanden ifred!

 3. Tack för kommentarerna, uppskattas!

  Varför översätta "callback"? Tja, till att börja med är det knappast en Win32-specifik term, precis som att "commit" och "rollback" knappast är Microsoft SQL Server-specifika, så jämförelsen med ShellExecute håller inte. "Callback" är snarare att jämföra med termer som "interface", "class", "thread" och "property", som alla har väl inarbetade översättningar. Att sen termen "callback" inte används lika ofta är i sig inte skäl att inte översätta den. Vid nåt tillfälle var "web browser" ett nytt begrepp, men idag är översättningen "webbläsare" helt inarbetad i vardagssvenskan. Om vi inte översätter nya termer och begrepp utan blint accepterar de engelska, då dör språket ut. Och som Kristoffer visade igår, verkar det i alla fall på KTH finnas behov av översatt terminologi.

  Om du som Win32-programmerare programmerar på engelska, står det dig fritt att välja att inte köra svenskt operativsystem (eller att installera engelskt språkpaket ovanpå svensk Vista). Dock kan inte jag som lokaliserare alltid avgöra vem som kommer att se en viss sträng. Säg att du som programmerare väljer att anropa FormatMessage() med FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM och visa den sträng som operativsystemet tillhandahåller i en MessageBox, inte är det upp till vare sig mig eller dig att bestämma vilket språk meddelandet ska visas på? Måste vi inte anta att slutanvändaren vill se meddelandet på det rådande systemspråket? Och eftersom jag som lokaliserare inte kan veta om du tänker visa ett systemfelmeddelande för användaren eller kanske stuva undan texten till en loggfil, kan jag av samma skäl inte välja att lämna strängen på engelska.

  Samtidigt kan jag hålla med om att vi på Microsoft kan och bör göra det enklare att hitta relevant information när man söker efter felmeddelanden. Vi publicerar regelbundet ordlistor som man kan söka i, men vi skulle kunna göra mycket mer. Vi har tillgång till *alla* översättningar som någonsin skeppats. T.ex. skulle vi alla gånger kunna koppla detta till search.live.com så att man kan söka efter t.ex. "Åtkomst nekas" och hitta relevanta KB-artiklar om "Access denied". I och med att Vista i grunden är språkneutralt, finns det både översatta och oöversatta strängar i systemet, så man skulle kunna bygga ett verktyg som givet en sträng söker efter översättningar. I framtida Windows-versioner kanske vi kan göra mer för att klassificera hur strängar används och låta slutanvändaren välja vad man vill se översatt och vad som ska visas på engelska. Det finns mängder med möjligheter…

Comments are closed.

Skip to main content