Ctrl+Enter, igen

En av de mest välkända lokaliseringsbuggarna i svensk Windows XP är att Ctrl+Retur i Internet Explorer ger fel toppdomän. Problemet var att en sträng som har texten “http://www.%s.com” på engelska “översattes” till “http://www.%s.sv” i svensk Windows, när det istället borde ha varit “http://www.%s.se”. Buggen är fixad i Windows Server 2003, Windows XP x64 och Windows…

0