Problem med “adprep /forestprep” på svensk Windows Server 2003


Någon vidarebefordrade den här länken till mig: http://www.itproffs.se/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2461.

På den sidan beskriver Strix följande problem: Om man kör har en Windows 2000-domän med Active Directory och kör adprep /forestprep från en svensk Windows Server 2003-CD, visas detta meddelande:

Om ALLA befintliga Windows 2000-domänkontrollanter uppfyller detta krav kan du trycka ned A och sedan trycka ned Retur för att fortsätta. I annat fall kan du trycka ned någon annan tangent och därefter Retur för att avsluta.

Men om man gör som man blir tillsagd och trycker ned A och sedan Retur avslutas programmet.

Detta är en lokaliseringsbugg. Antagligen är det mitt fel. Motsvarande engelska text lyder:

If ALL your existing Windows 2000 domain controllers meet this requirement, type C and then press ENTER to continue. Otherwise, type any other key and press ENTER to quit.

Och mycket riktigt; om du trycker C och sedan Retur fortsätter programmet som sig bör, även på den svenska versionen av Windows.

Kanske har jag fel här, men jag har bestämt för mig att när den här strängen först lades till i programmet, tidigt under Windows Server 2003, var den tangent man ska trycka ned för att fortsätta lokaliserbar. Det fanns alltså en annan resurs i samma program som bestämde vilken tangent som används för att fortsätta. Av något outgrundligt skäl valde vi att använda A för Fortsätt. Hm. Sedan bestämde sig utvecklarna för att hårdkoda tangenten istället, kanske för att få konsekvens över alla språkversioner. Vi uppdaterade dock inte meddelandet, så nu är det tyvärr missvisande.

De goda nyheterna är att bara Svensk Windows är drabbad. Alla andra språk gjorde rätt här. De dåliga nyheterna är att jag inte vet när jag kommer få möjlighet att fixa detta.

Men nu är det i alla fall dokumenterat.


Mvh,
Jesper Holmberg
http://blogs.msdn.com/jesperh

Detta inlägg publiceras i befintligt skick och innebär inga garantier eller rättigheter i övrigt.


Comments (0)

Skip to main content