Varför är namn på bokstäver inte översatta?


I Windows ingår det käcka verktyget Teckenuppsättning. Du kan starta det genom Start-menyn->Alla program->Tillbehör->Systemverktyg->Teckenuppsättning eller genom att klicka på Start->Kör, skriva charmap.exe och klicka på OK.

Jag använder ofta Teckenuppsättning om jag tillfälligt sitter vid en dator som inte har svensk tangentbordsuppsättning eftersom det ger snabb tillgång till alla tecken som stöds på datorn - inklusive å, ä och ö.

Om du använder Teckenuppsättning på en svensk dator kanske du märker att tecknens beskrivningar inte är översatta:

Så här ligger det till: Beskrivningarna för dessa tecken - alla Unicode-tecken - finns i en fil som heter getuname.dll. Den här filen innehåller över 10 000 strängar; över 40 000 ord. Vissa strängar har uppenbara översättningar - t.ex. "Space", "Exclamation Mark" och "Quotation Mark". Andra är mindre enkla - t.ex. "Halfwidth Katakana Semi-Voiced Sound Mark", "Yi Syllable Bbiex" och "Ideographic Telegraph Symbol For Hour One".

Den här filen lades till i Windows under Windows 2000. När så skedde diskuterade vi länge och väl vad vi skulle göra. Vi hade kunnat översätta de "enkla" strängarna, de som ingår på ett svenskt tangentbord, och låta resten vara på engelska. Det hade varit ganska enkelt, men det hade också varit lite fult att ha en fil halvöversatt utan uppenbar orsak. Så då skulle vi kunna översätta hela filen. Fast som vi ser ovan är alla strängar inte helt enkla - många tecken har nog inga fastställda namn på svenska. Och förresten, vem skulle bli gladare av att vi översatte till t.ex. "Ideografisk telegrafsymbol för klockan ett" (eller vad det nu kan bli).

Till slut slog nån näven i bordet och sa "Unicode är en standard. Standarden har inte översatts till svenska. Vi på Microsoft ska följa standarder, inte hitta på egna. Därför låter vi strängarna vara på engelska". "Låter bra", sa Jesper. Mycket eftersom jag då slapp översätta 40 000 ord.

Vissa andra språk gjorde givetvis annorlunda.


Comments (4)
  1. Mycket intressant att läsa om dessa avvägningar kring överssättningar för en programvara man använder dagligen! Det låter som att ni fattade ett vettigt beslut.

  2. Jag tycker synd om den stackars människa som skulle behöva översätta de där namnen, jo. ISO-standarden finns väl översatt till franska och ryska, så på de språken finns det ju färdiga data att ta till.

    Men att översätta alla namn till svenska? *ryser vid tanken*

  3. Forgive the English, but my Swedish is not quite as good as my Danish, which is pretty lousy. 🙁

    The actual names are stored in GetUName.dll, which is localizable. Though frankly most languages do not localize it because there is not really much meaning to translating the character names (which are based on a standard).

    Though there is one benefit — the localized version can fix known bugs in the names as they sit in the Unicode standard. Though I do not know of any of those in letters used in Swedish….

  4. Localization bugs are often classified into these symptom buckets: Build/BVT (1) breaks This kind of

Comments are closed.

Skip to main content